Η Ψηφιακή Ελλάς (e-HELLAS) – Οργανισμός για την Κοινωνία της Πληροφορίας ιδρύθηκε το 2001 στη Σύρο.

Σκοπός του οργανισμού είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Κοινωνίας και των Επιχειρήσεων μέσα από την εφαρμογή και προώθηση νέως τεχνολογιών της Πληροφορικής και του Διαδικτύου.

Tα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού είναι επιστήμονες πληροφορικής και σύμβουλοι νέων τεχνολογιών με ειδίκευση στις τηλεματικές εφαρμογές, στην τηλεϊατρική και στην τηλεμετρία. Τα πιο σημαντικά έργα στα οποία έχουμε συμμετάσχει είναι:

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EQUAL I και ΙΙ 2001 – 2006 – Σκοπός του έργου ήταν η οργάνωση της ναυτιλιακής και ναυπηγικής αγοράς. Στο έργο συμμετείχαν πολλοί από τους σημαντικότερους “παίκτες” της αγοράς. Ο ρόλος μας ήταν:

-η ανάπτυξη ενός πρότυπου λογισμικού διαχείρισης της τυπικής και άτυπης (σιωπηλής) γνώσης στα Ναυπηγεία

-η ανάπτυξη πρότυπου λογισμικού αυτοματοποίησης της τιμολόγησης και της συνεργασίας εφοπλιστών με τα ναυπηγεία στην περιγραφή και κοστολόγηση των εργασιών (items)

-μία πρότυπη διαδικτυακή πλατφόρμα οργάνωσης της αγοράς ως metamarket για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας

-η ανάπτυξη πρότυπου λογισμικού αξιολόγησης και παρακολούθησης της απόδοσης ενός οργανισμού, ενός έργου και όλων των σχετικών πόρων με το χαρακτηριστικό της εφαρμογής ενός πολυεπίπεδου συστήματος διαχείρισης των δεικτών αξιολόγησης και των δεδομένων.

Sales4s – 2006 – 2010 – Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη πρότυπου λογισμικού υποστήριξης των B2B πωλήσεων εμπορικών εταιριών και των πωλητών τους. Η λύση βασίστηκε σε τεχνολογίες virtualization και industrial tablet PCs. Το λογισμικό δημιουργεί – ακόμη λειτουργεί στην εταιρία που συνεργαστήκαμε – παρουσιάσεις προϊόντων με την εφαρμογή machine learning αλγορίθμων και DAGs.

All Inclusive Islands – 2010 – 2014 – Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη τεχνολογιών του διαδικτύου για την οργάνωση Έξυπνων Πόλεων με σκοπό μία εναλλακτική και αειφόρα τουριστική ανάπτυξη, διαφορετική από το μοντέλο του all inclusive ξενοδοχείων και βασισμένη στην δικτύωση των επιχειρήσεων σε clusters.

e-HELLAS.org Network – 2014 – σήμερα – Ανάπτυξη μίας πλατφόρμας επιχειρηματικής δικτύωσης στην οποία οι πραγματικοί χρήστες (στελέχη και εργαζόμενοι των επιχειρήσεων) “συνεργάζονται” με intelligent software agents, με virtual knowledge workers και βιομηχανικούς αισθητήρες (IoT).

-Οι virtual knowledge workers λαμβάνουν τα raw δεδομένα είτε από τους αισθητήρες είτε από τους πραγματικούς χρήστες και τα μετατρέπουν στην μορφή που απαιτείται για να χρησιμοποιήσουν οι intelligent software agents στις διεργασίες της επιχείρησης.

-Επειδή τα λογιστήρια αποτελούν την “καρδιά” των επιχειρήσεων επιλέχθηκαν πρώτα και συγκεκριμένα επιλέθηκε η αυτοματοποίηση των διεργασιών κοστολόγησης, της διαχείρισης των εσόδων και των εξόδων και της απόδοσης του οργανισμού.

-Η ασφάλεια, η κρυπτογράφηση και η ανωνυμοποίηση των δεδομένων των χρηστών και των επιχειρήσεων αποτελεί τον πυρήνα της τεχνολογίας.

Η φιλοσοφία του οργανισμού μας είναι η καινοτομία, η ασφάλεια και η ευελιξία με σκοπό όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής.


Γεώργιος Νούτσος του Δημητρίου MSc, Msc – System Architect – Εκπρόσωπος του οργανισμού

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2021 e-HELLAS

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?